P6110247

Radomír Dohnal: Může v důsledku aplikace přípravků na ochranu rostlin dojít k ohrožení lidského zdraví? – Ekolist.cz

Je to zdánlivě jednoduchá a pochopitelná otázka. Bohužel nemá stejně prostou a srozumitelnou odpověď. Ta totiž záleží nejen na tom, komu otázku kladete, ale také v jaké době. Můžeme si to ukázat na příkladu dvou pesticidů. Běžně užívaného a zatím zcela spolehlivého fungicidu, a insekticidu, který byl vyřazen z používání pro svou toxicitu.