Důvod proč volit BIO

Jsou tu dva velké okruhy důvodů, proč volit biopotraviny. Ten první je, nemyšleno nijak špatně, egoistický, a týká se samotného jídla a vlivu na naše zdraví.  Z tohoto důvodu saháme po prověřených potravinách a výrobcích bez chemie a umělých látek. Druhý okruh je o poznání altruističtější a týká se vlivu zemědělské produkce, výroby potravin a spotřeby energie a zdrojů na životní prostředí, etiky. Proto saháme po potravinách a výrobcích ze systému ekologického zemědělství, které má za cíl udržitelnost a péči o čistou nedrancovanou krajinu i pohodu zvířat.

Abychom si snadno a jasně představili podstatu ekologického zemědělství, je možné ho porovnat s konvenčním zemědělstvím a potravinářstvím.

Nekažte si karmu

Ekologicky hospodařící sedláci dodržují díky jasným zákonem stanoveným předpisům z soubor pravidel. Ta slouží, všeobecně řečeno, k tomu, aby byla zajištěna péče o krajinu, zvířata i člověka, jejich zdraví a udržitelnost. Pokud mezi naše hodnoty jakýmkoli způsobem patří udržitelnost, respekt k živým tvorům a/nebo podpora a zachování rozmanitosti a zdraví krajiny, jsou produkty ekologického zemědělství volbou plnou záruk, která nemá v oblasti jídla jinou dostatečnou alternativu.

Nežádoucí a toxické látky

Možná bychom si to přáli, ale bohužel tomu tak není. Po biobůčku zapíjeném biopálenkou půjdou kila nahoru stejně rychle, jako po pečínce z konvence. To, že jsou biopotraviny spojovány se zdravím, netkví v kalorických tabulkách ani desateru životního stylu. Jde o nepřítomnost látek, které vlastně nemají s potravinami co do činění. Takové látky přetrvávají v potravinách po ošetření syntetickými pesticidy či nadměrném užívání umělých hnojiv. Tyto chemické látky se nám hromadí v tělech a jejich nevyzpytatelné kombinace mají prokazatelný vliv na lidské zdraví. Všeobecně k jejich účinkům patří snižování plodnosti, nepříznivý vliv na vývoj plodu, vedou se diskuze o vlivu na poruchy imunitního systému a karcinogenní projevy.

Přítomnost škodlivých a nebezpečných látek je v potravinách hlídána a omezena limity, které odpovídají dosavadním znalostem těchto chemických látek, nebo podle některých teorií také tlakem obřích společností na jejich navyšování. Navíc neexistují studie, které by dokázaly popsat, co se s lidským tělem děje, působí-li v něm tyto látky v nespočetných kombinacích. A podobně jako DDT nebo současně diskutovaný glyfosát, se i řada dalších látek, dnes považovaných za  zcela nezávadné, může ukázat být člověku nebezpečná.

Díky tomu, že ekologické zemědělství nevyužívá syntetických hnojiv, pesticidů, přehnaných nebo preventivních dávek léčiv a zvířata krmí bio krmivy, a také díky tomu, že zpracovatelé bioproduktů uvažují podobně jako ekologičtí zemědělci a při výrobě biopotravin se zříkají používání umělých ochucovadel, barviv a zlepšovadel vůně, chuti a konzistence, najdeme v biopotravinách jen minimum reziduí  těchto chemických látek, dnes tolik rozšířených v potravinách z konvenční produkce.

Shrnuto a podtrženo, pořád ještě musíte přemýšlet, co udělá nadměrná konzumace biošpeku s vaší váhou nebo přehnané popíjení biopálenky s vašimi játry, ale jinak s volbou biopotravin odpadá zásadní podíl starostí o to, jestli večeříte jídlo nebo koktejl éček, konzervantů a reziduí pesticidů.

Servírujeme výhody

Nejde jen o to, co v biopotravinách není, ale i o to, co v nich je. Tradiční složkový přístup posuzování kvality potravin dokládá vyšší obsah nutričně významných látek u některých biopotravin. U masa a mléka je to vyšší obsah prospěšných mastných kyselin, u některého ovoce a zeleniny je to pak větší množství vitamínu C. Obilí z ekologické produkce má výhodu vyváženějšího poměru aminokyselin, na druhou stranu nižší obsah bílkovin v obilovinách nepříznivě ovlivňuje pekařské vlastnosti mouky.

Chutnají biopotraviny lépe?

Ovoce a zelenina v biokvalitě obvykle obsahuje méně vody, proto i koncentrace látek ovlivňujících chuť bývá vyšší. Chuť ale, kromě zemědělského systému, závisí na mnoha dalších faktorech: na textuře, konzistenci, odrůdě, kvalitě půdy, mikro- i makroklimatických podmínkách a také na době sklizně a posklizňové péči.

Jakkoliv je chuť subjektivní, biopotraviny preferuje celá řada světových šéfkuchařů (např. Jamie Oliver) a vaří z nich řada špičkových restaurací.

autor: lovime.bio