Co je certifikace Demeter?

Certifikát Demeter je mezinárodním označením pro produkty, které splňují přísné podmínky. Stojí na principech ekologie, etického přístupu a udržitelného rozvoje.

Dejte zelenou oranžovému označení Demeter

Chuť, kvalita a výživové hodnoty potravin a produktů jsou dány tím, v čem byly vypěstovány, čím byly hnojeny, jak byly vyrobeny a zpracovány. Proto vznikl v roce 1928 certifikát Demeter, který hlídá nejen jednotlivé parametry, ale dívá se na produkci v širším kontextu – od zasazení semínka až ke konečnému balení hotového produktu. Dokonce se při produkci nezapomíná ani na fáze Měsíce.

Co znamená logo Demeter?

Označení najdete nejčastěji na potravinách, kosmetických produktech a oděvech, které splňují přísné biodynamické standardy pro trvale udržitelný rozvoj. Logo Demeter je mezinárodní ochrannou značkou zboží, které neobsahuje zdraví a přírodu ohrožující složky a i při jeho výrobě byly dodrženy zásady ochrany životního prostředí. Produkty označené logem Demeter najdete po celém světě, nejrozšířenější jsou v Německu a v Rakousku.

90letá historie – od jedné přednášky do 54 zemí světa

Kdo stojí za certifikátem Demeter? Rakouský pedagog, filosof a esoterik Rudolf Steiner uspořádal v roce 1924 sérii revolučních přednášek o vlivu zemědělských postupů na produkci potravin. Popsal biodynamické zemědělství, jehož principy v nadcházejících letech testovala v praxi řada zemědělců a farmářů. Výsledky byly skvělé.

Vývoj pak dostal rychlý spád. V roce 1931 existovalo už 1 000 biodynamických farem. Nové postupy se šířily do dalších zemí. V roce 1939 vznikla biodynamická asociace až na Novém Zélandu. Ve spolupráci s výzkumnými odděleními německých univerzit a celosvětovými organizacemi se započal odborný výzkum, to bylo v roce 1952. V roce 1999 zdobilo logo Demeter přes 3 500 produktů a Demeter se stává největším zástupcem organických produktů celosvětově. V roce 2017 splňuje limity Demeter více než 5 000 farem v 54 zemích.

Biodynamické zemědělství – magie nebo tradice našich předků?

Biodynamické zemědělství je hospodaření s půdou a přírodními zdroji, které je protikladem drancování přírody a chemického hnojení. Bere ohled na přirozené cykly a dlouhodobou udržitelnost. Hlavní pravidla vycházejí z ekologie, používání přírodních hnojiv a etického přístupu.

Na biodynamickém zemědělství je nejzajímavější hospodaření podle kosmických procesů – vlivu planet, hvězd, Měsíce a Slunce, a použití měsíčního kalendáře, který z těchto fází vychází. Nejsou právě toto postupy, které využívali naši předci ve svých zemědělských začátcích?

Certifikát Demeter dává produktům jasné limity. Při koupi kosmetiky, potravin nebo jiných výrobků označených logem Demeter máte jistotu, že:

 • Ve složení produktu je min. 90 % surovin z certifikovaného ekologického zemědělství.
 • Výrobek nebyl testován na zvířatech.
 • Výrobek neobsahuje geneticky modifikované složky, minerální oleje a látky na bázi ropy, EDTA, benzen, propylenglykol, jakékoli karcinogenní, mutagenní a jiné zdraví neprospěšné látky a veškeré látky zakázané národní legislativou a legislativou EU.
 • Výrobek neobsahuje žádné syntetické barvy, vůně a zvýrazňovače chuti.
 • Při výrobě jsou využívány nízkoenergetické technologie, nepoužívá se dřevo vypěstované na jiném kontinentě a výrobek je balen s ohledem na životní prostředí.

U produktů živočišné a rostlinné produkce si můžete být jisti, že:

 • Chovaná zvířata mají volnost pohybu a nejsou trvale uvázána, mají venkovní výběh a přístup k čerstvé vodě. Klecové chovy jsou zakázány.
 • Zvířata jsou krmena potravou vypěstovanou podle zásad biodynamického nebo ekologického zemědělství.
 • Rozmnožování zvířat probíhá přirozeně.
 • Pří léčbě zvířat se využívají přirozené postupy. Hormony, antibiotika a další podobné přípravky nejsou přípustné.
 • Při pěstování plodin se nepoužívají syntetická hnojiva a postřiky.
 • Rostliny jsou pěstovány tak, aby byl podpořen jejich přirozený růst. Nerostou v monokulturách.

autor: sibyl.cz